Categorieën
kunst

TZT082

TZT082 Duo expositie Bowe Roodbergen & Charlotte Burgmans, van 1 december 2023 tot 14 januari 2024.

Bowe Roodbergen & Charlotte Burgmans
1 december 2023  – 14 januari 2024

Opening
Zondag 3 december 15-17 uur

Sunday Dec 3 3-5 pm

Bowe Roodbergen

Bowe Roodbergen (NL 1954): “Zonder franje, al voor ik het woord “kunst” verbond aan dingetjes die ik maakte waren die van franje ontdaan. Waar het om ging was dat het mooi moest zijn, esthetisch, en het werd altijd eenvoudig, strak, minimalistisch zou ik nu zeggen. Zou het rechtlijnige denken van Heit daaraan ten grondslag liggen of juist onze gezamenlijke lust, het Friese platteland en de natuur? Beide, neem ik aan. Inmiddels heb ik ook nog eens de kleur versoberd tot het uiterste, ik zocht en zoek nog steeds naar nuances in het zwart: Zwart. En nu ook in het wit. Zou dat te maken hebben met deze tijd van minder, minder, minder? Het kan geen kwaad de nuances in het zwart én het wit te kunnen onderscheiden. Nu meer dan ooit.”

Bowe Roodbergen (NL 1954): “Without frills, even before I connected the word “art” to things I made, they were stripped of frills. What mattered was that it had to be beautiful, aesthetic, and it was always going to be simple, sleek, minimalist I would say now. Would fathers’s straightforward thinking be the basis for this or would it be our shared desire for the Frisian countryside and nature? Both, I suppose. I have now also pared down the color to the extreme, I looked and am still looking for nuances in black: Black art. And now also in white. Could that have something to do with this time of less, less, less? It doesn’t hurt to be able to distinguish the nuances in black and white. Now more than ever.”

Charlotte Burgmans

Charlotte Burgmans (NL 1965) maakt abstracte wand reliëfs met vliegtuigtriplex, klei en papier. Haar composities zijn zowel harmonieus als dynamisch. Door de fundamentele elementen van vorm en ritme te onderzoeken, creëert ze een gevoel van evenwicht en helderheid dat zowel kalmerend als energiek is. Haar werk kenmerkt zich door strakke lijnen, eenvoudige patronen en orde. Ze gebruikt een beperkt kleurenpalet, waarbij ze verschillende tinten van een enkele kleur onderzoekt. Haar wandobjecten komen tot stand met een enorme dosis geduld. Ze verwerkt honderden flinterdunne elementen in een ontwerp, waarbij een spel van schaduw en licht wordt gecreëerd.

Charlotte Burgmans (NL 1965) makes abstract wall reliefs with airplane plywood, clay, and paper. Her compositions are both harmonious and dynamic. By exploring the fundamental elements of form and rhythm, she creates a sense of balance and clarity that is both calming and energizing. Her work is characterized by clean lines, simple patterns, and order. She uses a limited colour palette, exploring different shades of a single colour. Her wall objects are created with an enormous dose of patience. She incorporates hundreds of wafer-thin elements into a design, creating a play of shadow and light.

Exhibition Untitled TZT082

Bowe Roodbergen
&
Charlotte Burgmans

1 december 2023 – 14 januari 2024

Opening:
Zondag 3 december 15.00 17.00 uur
Sunday Dec 3 3-5 pm