Categorieën
kunst

TZT080

Duo expositie Kerstin Hedman & Carrie Meijer van 1 tot 24 september 2023

Duo expositie
Kerstin Hedman
Carrie Meijer
1  – 24 september 2023


Meet & Greet
Zaterdag 2 september 15-17 uur

Saturday Sep 2 3-5 pm

Kerstin Hedman

Kerstin Hedman, acrylic/vinyl, plexiglass

Kerstin Hedman (SE,1948) werkt meer in de traditie van de naoorlogse Amerikaanse kunstenaars dan als traditioneel constructiviste. Haar werken zijn opgebouwd uit lagen acrylverf op plexiglas. De werken bestaan uit grote monochrome kleurvlakken die daardoor een eigen roosterpatroon vormen. Door het transparante plexiglas komt er een licht van achter het schilderij die een helderheid geven aan het de kleur die de verf zelf niet afgeeft.

Kerstin streeft niet naar perfectie, sommige werken hebben pigmentophopingen en maken het tot een fijn reliëf. Werken met diepte op een plat vlak. Haar doel is om het materiaalgebruik tot het absolute minimum terug te brengen en toch het maximale effect te bereiken.

Kerstin Hedman, acrylic/vinyl, plexiglass

Kerstin Hedman (SE,1948) works more in the tradition of post-war American artists than as a traditional constructivist. Her works are made up of layers of acrylic paint on plexiglass. The works consist of large monochrome areas of color that form their own grid pattern. Through the transparent plexiglass, a light comes from behind the painting that gives a brightness to the color that the paint itself does not give off. Kerstin does not strive for perfection, some works have pigment deposits and make it into a fine relief. Working with depth on a flat surface. Her goal is to reduce the use of materials to the absolute minimum and still achieve the maximum effect.

Carrie Meijer

Carrie Meijer, digitale print, 35 x 50 cm

Eind jaren negentig begon Carrie Meijer (NL) met het maken van expressieve abstracte acrylschilderijen en gouaches. Later werd haar werk strenger. Door gebruik te maken van parallelle en horizontale lijnen die worden doorsneden door verticale lijnen, ontstonden geometrische en ritmische pentekeningen. Rond 2006 maakte ze haar eerste litho’s en linosneden. De laatste jaren ontwikkelde ze een interesse voor nieuwe druktechnieken. Digitale prints zijn hiervan het resultaat. Eén van deze prenten werd in 2012 genomineerd voor de Ilse Boon Grafiekprijs.

Carrie Meijer, digitale print, 35 x 50 cm

In the late 1990s, Carrie Meijer (NL) started making expressive abstract acrylic paintings and gouaches. Later her work became stricter. By using parallel and horizontal lines intersected by vertical lines, geometric and rhythmic pen drawings were created. Around 2006 she made her first lithographs and linocuts. In recent years she developed an interest in new printing techniques. Digital prints are the result of this. One of these prints was nominated for the “Ilse Boon Grafiekprijs” in 2012.

Exhibition Untitled TZT080
Duo expositie

Kerstin Hedman
Carrie Meijer
Duo show
1  – 24 september

September 1 – 24

Meet & Greet
Zaterdag 2 september 15-17 uur

Saturday Sep 2 3-5 pm