André Brocatus

Artist in residence in oktober en november 2020

In oktober en november 2020 werkt Ander Brocatus aan een tentoonstelling van zijn oorspronkelijk digitale werken “Monochromasters” in Post Erasmuslaan.

In de serie Monochromasters brengt Andre Brocatus werken van beroemde kunstenaars terug tot één gemiddelde kleur door middel van een computerprogramma. De werken als monochroom dragen de oorspronkelijke titel en de naam van de kunstenaar als titel. Met deze serie zoekt Andre Brocatus naar de essentie van een kunstwerk, en hoe ver je een afbeelding van een kunstwerk kunt simplificeren voordat elk verband met het origineel verloren gaat. 

Voor de tentoonstelling worden de werken afgedrukt op papier, op de ware grootte van de originelen. De resulterende werken zijn een reproductie van de originelen op de minst nauwkeurige manier. Doordat de werken wel precies dezelfde grootte hebben als het origineel, en de gemiddelde kleurwaarde, werken ze als een echo of ‘afterglow’ van de werken. In hun verdunde en afgeleide vorm werken ze als een Homeopathische vorm van kunstwerk. 

De poster van de expositie is een opsomming van de kunstenaars waarvan de werken zijn uitgevoerd als monochromen.